CENÍK

Za vyhledání zaměstnance, pomoc s výběrovým řízením až po nástup tohoto zaměstnance: dvojnásobek základní nástupní hrubé mzdy tohoto zaměstnance,
případně předem pevně dohodnutou částku

  • platíte jen za úspěšný nábor a až při nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání
  • žádné platby předem, všechny náklady spojené s náborem (inzerce, vyhledávání kandidátů, cestování, …..) jsou naším nákladem